Kontakt

FELANMÄLAN

Är du befintlig hyresgäst och vill göra en felanmälan till oss? Gör då en anmälan på denna sida: Felanmälan för hyresgäster

ÖVRIGA FRÅGOR

Maila in dina frågor till bostad@nwt.se eller ring oss på telefon 054-19 96 34, vi har telefontid måndag till torsdag kl. 13-15.

MEDARBETARE

Sofie Vintfjärd
Hyresadministratör
bostad@nwt.se

Emmely Silvander
Städledare
emmely.silvander@nwt.se

Lars Hansbo
Teknisk Förvaltare
lars.hansbo@nwt.se

Kent Erlandson
Fastighetsförvaltare
kent.erlandson@nwt.se

Anna Bäcklund
Fastighethetsskötare
anna.backlund@nwt.se

Elon Johansson
Administrativ assistent
bostad@nwt.se

Peter Johansson
Fastighetstekniker
Peter.johansson@nwt.se

Magnus Henriksson
Fastighetschef
magnus.henriksson@nwt.se

Niklas Walter
Fastighetstekniker
niklas.walter@nwt.se

ALLMÄNNA VILLKOR

Du hittar allt om hur vi behandlar dina personuppgifter hos oss på vår villkorssida.

VISSELBLÅSNING

Vi strävar efter att driva NWT Fastighet på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att missförhållanden som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning har vi inrättat en visselblåsarlösning.